image
RING CHALLENGE

NAUJOKO GIDAS

Vėliavos

Ne visi žino nuo ko pradėti norint startuoti Ring Challenge renginyje. Be tinkamo automobilio techninio paruošimo reikėtų žinoti dar keletą svarbių dalykų.

Veliavų reikšmės

Raudona vėliava
Raudona vėliava

Mojuojama prie starto linijos, kai nusprendžiama sustabdyti treniruotes ar lenktynes. Tuo pačiu metu raudona vėliava turi būti mojuojama kiekviename teisėjų poste. Varžybų Vadovas arba jo pavaduotojas raudoną vėliavą gali naudoti trasos uždarymui. Vairuotojai privalo tuoj pat sumažinti greitį ir judėti aptarnavimo zonos (ar kitos varžybų taisyklėse numatytos vietos) link. Sportininkai turi būti pasiruošę sustojimui. Lenkimas draudžiamas.


Geltona vėliava
Geltona vėliava

Pavojaus signalas, rodomas dviem būdais su atitinkama reikšme: - mojuojama viena vėliava: sumažink greitį, nelenk ir būk pasiruošęs pakeisti važiavimo trajektoriją.

Geltona (os) vėliava (-os) informuoja vairuotoją apie kliūtį trasoje. Mojuojama geltona vėliava reiškia, kad kliūtis trasoje yra automobilio idealaus judėjimo trajektorijoje. Esant reikalui, signalizuotojai lenktynininkams vėliava arba ranka rodo, kokia trasos dalis yra laisva pravažiavimui. Jei kliūtis užima didesnę trasos dalį, tuo pačiu metu rodomos dvi geltonos vėliavos. Jų taikymo principas toks pats, kaip ir vienos geltonos vėliavos. Dvi judamos geltonos vėliavos rodomos ir tuo atveju, jei avariją patyrusiame automobilyje yra likęs vairuotojas. Dviejų geltonų signalinių vėliavų rodymas taikomas ir tuo metu, kai trasa pilnai užtverta pravažiavimui, iki varžybų Vadovas priims sprendimą nutraukti varžybas. Pravažiuodami geltoną vėliavą, vairuotojai privalo sumažinti greitį ir pasiruošti galimam pilnam sustojimui. Lenkimas draudžiamas iki kliūties pilno pravažiavimo.


Šviesiai mėlyna vėliava
Šviesiai mėlyna vėliava

Paprastai rodoma mojuojant, kai norima perspėti vairuotoją, kad netrukus jį lenks ir būtina duoti kelią jį lenksiančiam automobiliui.


Balta vėliava
Balta vėliava

Rodoma mojuojant ir perspėja vairuotoją, kad priekyje trasoje yra daug lėčiau judantis automobilis. Mojuojama kol ši transporto priemonė yra to posto sektoriuje. Laikoma nejudinant, kai automobilis yra tarp dviejų postų ir pakeičiama geltona vėliava, jei transporto priemonė visiškai sustoja.


Žalia vėliava
Žalia vėliava

Ši vėliava reiškia, kad po šio posto esanti trasos dalis yra „švari“. Vėliava rodoma teisėjų poste esančiame už incidento vietos, dėl kurio buvo rodoma geltona vėliava. Varžybų vadovui nusprendus, gali būti rodoma pirmajame rate ar oficialios treniruotės pradžiai ir reiškia, kad priekyje esanti trasos dalis yra „švari“.

REMĖJAI

image

INSTAGRAM #RINGCHALLENGELT

FACEBOOK